Plzeňský vědecko technologický park III

Areál VTP se v roce 2014 rozrostl o další dva objekty D1 a E1. Tím by byla naplněna původní celková koncepce areálu.

Objekt E1 je kancelářského, administrativního charakteru. Objekt D1 je určen pro víceúčelové využití s dvěma funkčními celky – v přízemí poloprovozní prostory, prostory pro výzkum, vývoj a laboratoře, v patrech servisní, kancelářské, event. laboratorní zázemí. Kancelářské prostory jsou rovněž vybaveny nábytkem a základní kancelářskou technikou, společné prostory pak vybavenou kuchyňkou a relaxační zónou. Obě budovy mají k dispozici podzemní parkovací stání s výtahem pro osobní auta.

Hlavní cíle projektu

  • podpořit tradiční spojení města Plzeň s výzkumem, vývojem a výrobou energetických investičních celků,
  • propojit a rozvíjet exitující vývojovou infrastrukturu vědeckotechnického parku s univerzitním prostředím a průmyslem, posilovat komercializaci výsledků výzkumu,
  • motivovat potenciál SŠ,VŠ či jinak odborně vzdělaných pracovníků, aby neodcházel mimo region či mimo ČR, aby se zde trvale a dlouhodobě rozvíjel a kultivoval.
  • navázat a propojit výzkumnou a vývojovou činnost s firmami a projekty působícími v rámci Evropy i světa a vrátit se na přední pozice ve výzkumu a vývoji v pro Plzeň tradičních oborech,
  • podporovat nově vznikající firmy či rozvíjející se firmy zejména typu MSP, které budou zdrojem nových pracovních příležitostí,
  • využití projektu jako marketingového nástroje pro prezentaci Plzně a Plzeňského kraje jakožto moderního evropského regionu podporujícího inovace.

Podpora rozvoje podnikání   

Aktivity probíhající ve vybudovaném zázemí a pronájem vybudovaných nových prostor cíleně podporují fyzické i právnické osoby, které budou trvale a systematicky rozvíjet a podporovat vývoj, výzkum, výrobu, testování a příp. následný servis nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Jako cílové skupiny projektu, cílové skupiny nájemců, byly identifikovány fungující malé a střední podniky (růstová fáze), začínající podniky (start-up fáze), další subjekty v oblasti vědy a výzkumu, ale rovněž i stabilní velké firmy realizující aplikovaný výzkum a vývoj.

Spolupráce s univerzitou

Pro projekt VTP je rovněž důležitá blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, ať již z hlediska využití výzkumných kapacit, nebo z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Přímo v PVTP II v objektu C1 sídlí jeden z ústavů Západočeské univerzity „Nové technologie – Výzkumné centrum NTC“, který se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

Spolupráce s centrem výzkumu

V objektech F2 a G2 jsou umístěny z části aktivity projektu SUSEN (SU Stainable ENergy – Udržitelná energetika), který připravuje společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. Tyto aktivity jsou zaměřeny na diagnostiku a výzkum komponent a materiálů.

Poskytované služby vědeckotechnického parku podnikatelům

Firmám využívajícím infrastrukturu VTP jsou poskytovány i individualizované specializované služby. Jedná se o poradenství pro podnikání, např. o asistenci při zpracování podnikatelských plánů, přípravu výzkumných a vývojových projektů, finančních plánů, vyhledání vhodných zdrojů financování včetně přípravy firmy pro využití rizikového kapitálu. Jsou poskytovány také služby v  oblasti transferu technologií včetně přenosu znalostí mezi univerzitami a podniky. Rovněž je podporována technologická spolupráce firem.

www.vtpplzen.cz

Realizací projektu došlo k:


  • vybudování 2 000 m2 kancelářských a laboratorních ploch, sklady, technické zázemí

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován Evropskou unií z OP Podnikání a inovace, Prosperita

  • celkové náklady projektu: 84 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 51 mil. Kč

Realizace projektu


2013 - 2014 (3. etapa výstavby)

Galerie