Ukončené projekty

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Projekt na podporu inovační infrastruktury.

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Projekt na zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně.

Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Projekt na rozvoj dostupnosti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území města Plzně.

 ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

Projekt na podporu inovační infrastruktury.

Plzeň v pohybu

Plzeň v pohybu

Strategie udržitelné mobility PMO ITI. Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP. Přívětivý úřad - Zajištění získání zpětné vazby od klientů MMP a tvorba komunikační strategie ÚSA.

Parkoviště P+R, náměstí Emila Škody

Parkoviště P+R, náměstí Emila Škody

Vytvoření nového parkoviště v režimu P+R vč. vegetačních úprav, úprav veřejného osvětlení, instalace kamerového systému a doplnění dešťové kanalizace.

Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Výstavba cyklostezek Křimice - Malesice a Bílá Hora - Zruč.

Plzeň moderní a zodpovědná

Plzeň moderní a zodpovědná

Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP. Rozvoj EFQM. Personální strategie ÚSA. Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně.

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Strategie Smart City Plzeň. Koncepce veřejného osvětlení v Plzni. Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně. Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023. Bezpečná a vlídná Plzeň.

Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Projekt zaměřený na vybudování parkoviště P+R.

Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Projekt na zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených.

Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Projekt na zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených.

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Nový sběrný dvůr v Plzni v ulici Na Bořích.

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Vybudování 8 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni.

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská

Vybudování bezpečného přestupního uzlu mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou.

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Vybudování nové tramvajové tratě k Západočeské univerzitě.

7. ZŠ – nástavba budovy školy

7. ZŠ – nástavba budovy školy

Zlepšení úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Vybudování cyklonapojení města Starý Plzenec a okolních sídel na město Plzeň.

GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018

GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018

Doplnění dvou úseků budovaného systému GREENWAYS.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III.

Zlepšení úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II.

Zlepšení úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – 17. ZŠ a MŠ

Zlepšení úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Stavba nového přestupního terminálu v Šumavské ulici v Plzni byla úspěšně dokončena několik dní před plánovaným předáním a to 30.11.2018. Díky vybudování nového terminálu se zkrátila dosavadní tři a půl kilometrová vzdálenost mezi přestupem z autobusu na vlak.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I.

Zlepšení úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Podpora sociílního bydlení.

Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni

Podpora sociílního bydlení.

Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa

Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa

Lobezské louky jsou součástí projektu REURIS - Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech.

Plzeňský vědecko technologický park III

Plzeňský vědecko technologický park III

Areál VTP se v roce 2014 rozrostl o další dva objekty D1 a E1. Tím by byla naplněna původní celková koncepce areálu.

Plzeňský vědecko technologický park II

Plzeňský vědecko technologický park II

V areálu VTP došlo v letech 2009 – 2012 k výstavbě sedmi polyfunkčních objektů: B1, B2, C1, C2, D2, F2, G2 vč. kompletní areálové infrastruktury.

Projekty základního školství

Projekty základního školství

Projekty na podporu základního vzdělávání v programovém období 2007 - 2014.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“

Cílem IRPM realizovaného v letech 2007 – 2013 bylo doplnit kulturní infrastrukturu, zlepšit pobytovou kvalitu veřejných prostranství a tím posílit pozici města jako centra kulturního a společenského života.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – „Plzeň – univerzitní město 2015“

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – „Plzeň – univerzitní město 2015“

Cílem IRPM realizovaného v letech 2007 – 2015 bylo zlepšit podmínky pro znalostní ekonomiku a stimulovat trvale udržitelný rozvoj města a regionu.

Čistá Berounka – etapa II

Čistá Berounka – etapa II

Cílem projektu Čistá Berounka – etapa II bylo zajistit řádné odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské unie a české legislativy ve všech členských obcích Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky.

Úpravna vody Plzeň

Úpravna vody Plzeň

Jedna z největších investic v oblasti vodohospodářské infrastruktury na území západočeské metropole na zajištění vysoce kvalitní pitné vody Plzeňanům.

Kandidatura města Plzně na titul EHMK 2015

Kandidatura města Plzně na titul EHMK 2015

Úprava vnitrobloku Divadelní 3 a sanace opěrné zdi

Úprava vnitrobloku Divadelní 3 a sanace opěrné zdi

Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Vzdělávací projekt zaměřený na pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje.

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Tento projekt se zabývá problematikou deficitu splaškové kanalizace a odstraněním nedostatků v zásobování pitnou vodou.