Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2022“ obsahoval výstavbu dvou úseků cyklostezek o celkové délce 1,55 km. První úsek byl vybudován mezi městskými částmi Křimice a Malesice, cyklostezka o délce 1,45 km vede podél řeky Mže v úseku mezi silničním mostem v Křimicích směrem na Malesice. Druhou vybudovanou cyklostezkou je Bílá Hora, která převedla cyklotrasu mezi Plzní a Zručí do ucelené trasy o celková délce 0,25 km.

Hlavním cílem projektu bylo doplnit dvěma úseky budovaný systém cyklostezek a systém GREENWAYS v Plzni a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. Dále zajistit kvalitní propojení městských obvodů a sídel v rámci centra Plzně a okolních městských obvodů a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

Realizací projektu došlo k:


  • zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace

  • zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

Realizace projektu


léto 2022

Galerie