Probíhající projekty

26. ZŠ Plzeň - přístavba a nástavba školy

26. ZŠ Plzeň - přístavba a nástavba školy

Vybudování odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické, přírodovědné, IT a jazykové vzdělávání pro formální a neformální vzdělávání.

13. ZŠ Plzeň, přístavba a nástavba školy - realizace

13. ZŠ Plzeň, přístavba a nástavba školy - realizace

Navýšení kapacity učeben určených pro výuku odborných předmětů (polytechnika, přírodovědné předměty, cizí jazyky, digitální technologie) na území města Plzně s dopadem na plzeňskou metropolitní oblast.

MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ

MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ

Navýšení kapacity MŠ o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby z cílových skupin na území statutárního města Plzeň.

Příprava strategie ITI

Příprava strategie ITI

Příprava strategie Integrovaných územních investic Plzeňské metropolitní oblasti pro programové období 2014-2020.