NZDM Vzducholoď - Rekonstrukce nebytového prostoru Rubešova 21

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb na území města Plzně a zkvalitnění a zefektivnění sociální práce s mládeží a zajištění adekvátního zázemí pro sociální pracovníky.

Finance z Evropské unie jsou určeny na rekonstrukci městského nebytového prostoru v Rubešově ulici č. 21, který využívá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Vzducholoď, jež je provozováno plzeňským Salesiánským střediskem mládeže.

NZDM Vzducholoď se prostřednictvím kontaktní práce věnuje poradenství, výchovně-vzdělávacím aktivitám a preventivním programům pro mladé lidi ve věku 11 až 19 let. Její pracovníci jim pomáhají řešit především problémy a situace, které vyplývají z dospívání. Nabízejí mladým lidem volnočasové aktivity, pořádají pro ně besedy i výlety, pomáhají se zprostředkováním brigád, s jednáním s institucemi a mnoho dalšího. Klub je bezplatný, otevřený všem, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Do rekonstrukce jsou zahrnuty tyto položky: sanace zavlhlého zdiva, vybourání kompletní vrstvy podlahy na nosnou konstrukci a položení nových vrstev, dispoziční úpravy včetně výstavby nového WC, úprava stávajících WC a úklidové komory, nové elektroinstalace, nové vytápění včetně osazení nového plynového kondenzačního kotle, kompletní nové omítky či obklady stěn ve všech místnostech, osazení novými dveřmi a okny včetně předokenních mříží, vybavení novým nábytkem včetně občerstvovacího pultu.

Realizací projektu dojde k:


  • Rekonstrukce nových prostor poskytnou klientům a personálu více prostoru k pohodlnému pohybu, práci a volnočasovým aktivitám.

  • Nové prostory budou lépe splňovat přísné normy a předpisy týkající se požární bezpečnosti, evakuace, větrání a dalších hygienických opatření.

  • Nové prostředí ovlivní kvalitu služeb, které jsou poskytovány. Lepší prostorové uspořádání a vybavení umožní efektivnější provoz a zlepší vazbu klientů na navštěvované prostory a tím posílí i důvěru k pracovníkům.

  • Rekonstrukce nových prostor vylepší obraz nízkoprahového klubu Vzducholoď. Moderní a dobře udržované prostory zaujmou pozornost veřejnosti, potenciálních partnerů a dárců, a tím přispějí k lepšímu vnímání a podpoře poskytovaných služeb.

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z IROP 2021-2027, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské aglomerace
  • celkové náklady: 6,5 mil. Kč
  • způsobilé náklady: 4,2 mil. Kč 
  • dotace: 3,57 mil. Kč.

Realizace projektu


  • zahájení projektu: 1. 1. 2024
  • konec realizace: 31. 12. 2024

Galerie