O nás

Vznik ÚKEP

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (dále jen ÚKEP) byl zřízen k 1. březnu 2005 jako příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jeho zřizovatelem je statutární město Plzeň a řízením je pověřena Kancelář ředitele Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně.

Účel a cíle


Hlavním cílem činnosti příspěvkové organizace je koordinace dotačních projektů. Soustřeďuje se především na přípravu takovýchto projektů, na zpracování žádostí o dotace, na řízení a realizaci projektů a jejich následné administrativní vypořádání.

Náplň činnosti


ÚKEP zajištuje informace z oblasti získávání dotací a grantů zaměřené především na zdroje Evropské unie a poskytuje servis všem subjektům v rámci města Plzně a dalším zájemcům, se kterými spolupracuje na konkrétních projektech.

Zaměřuje se na větší projekty realizované s příspěvkem Evropské unie, a to jak Strukturálních fondů, tak Fondu soudržnosti. Zároveň k realizovaným projektům zajišťuje optimalizaci struktury řízení a financování. V rámci optimalizace vlastních zdrojů žadatele získává finanční prostředky z národních a místních zdrojů.

Kdo jsme


ÚKEP je organizace, která zaměstnává především manažery pro řízení projektů a specialisty na jednotlivé zajišťované činnosti. Při řešení konkrétních projektů spolupracuje s odborníky v rámci města Plzně a v případě potřeby, u konkrétních projektů i s externími specialisty.

Kontakty


Útvar koordinace evropských projektů
města Plzně, p. o.


Divadelní 105/3
301 21 Plzeň
+420 378 035 951