Servis městu

Projekty města Plzeň

Rozvojové potřeby našeho města jsou pro nás prioritou. Všem subjektům v rámci města Plzně tak pomáháme s koordinací jejich dotačních projektů, a to z různých oblastí.

S čím vám pomůžeme

FINANCOVÁNÍ

Zjistíme možnosti financování vašeho projektu

MONITORING

Pravidelně monitorujeme a komunikujeme možnosti financování

ADMINISTRATIVA

Administrativně zajišťujeme městské projekty

PORADENSTVÍ

Poradíme s přípravou projektů tak, aby bylo možné zařazení do programů

Přehled výzev 2014-2020 a 2021-2027


Zde najdete vybrané výzvy a dotace vyhlašované v rámci fondů EU, ministerstvy ČR, Evropskou komisí, nadnárodními fondy, Krajským úřadem Plzeňského kraje a národními nadacemi, které jsou zaměřené pro potřeby místní správy a samosprávy (obce, organizace řízené nebo založené obcemi).

Mimo výzev jsou zde uvedeny stručné přehledové informace k jednotlivým operačním programům schváleným pro období 2021-2027, včetně Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a také mapa s rozdělením regionálním podpory.

Informace obsažené v přehledu výzev jsou jsou pravidelně aktualizovány.

Legenda k přehledu

Přehled je rozčleněn do těchto tematických okruhů:

 • Životní prostředí (vodohospodářská infrastruktura, odpady, energetické úspory, zeleň)
 • Doprava
 • Školství, vzdělávání a sport
 • Sociální oblast, zaměstnanost, bydlení, zdravotní péče
 • Kultura
 • Cestovní ruch
 • Podpora podnikání, inovace, konkurenceschopnost
 • Veřejná správa, územní rozvoj, řízení rizik, bezpečnost, digitalizace
 • Přeshraniční spolupráce
 • Nadnárodní spolupráce
 • Ostatní

Každý okruh je dále rozdělen na výzvy:

 • aktuálně vyhlášené ve vymezeném období
 • otevřené/probíhající
 • plánované

U každé výzvy je uveden:

 • vyhlašující subjekt/operační program
 • zdrojový odkaz
 • stručný popis zacílení podpory
 • nejzazší datum ukončení výzvy (u plánovaných výzev také termín předpokládaného vyhlášení), příp. datum nejzazšího ukončení realizace projektu
 • míra spolufinancování