ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

Cílem projektu je rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Realizované nebytové prostory a vybavení jsou určené k pronájmu pro inovační podnikání.

Investor/příjemce dotace: Plzeň, statutární město

Zastupuje ve věci stavby odbor investic Magistrátu města Plzně

Zastupuje ve věci dotace  Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

TDS: Bc. Miloš Nováček, tel: 602 260 289, e-mail: novacekmilos@email.cz

TDI: p. Luděk Jandoš, č.tel : 378035217, 724527511, jandos@plzen.eu

Zhotovitel:   „Společnost GEOSAN+ POHL cz – DRONET“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522

Společník: POHL CZ a. s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Projektant: OBERMEYER HELIKA a. s, Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 601 94 294

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Realizací projektu došlo k:


  • rozšíření prostor inovační infrastruktury
  • pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • výše příspěvku Unie: 181 752 085 Kč

Realizace projektu


  • zahájení stavby 12/2019
  • dokončení stavby 24.11.2022
  • finanční vypořádání projektu do 28. 4. 2023

Galerie