ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

Technologický park TechTower je moderně revitalizovaný areál na jižním okraji Plzně. Má skvělou dopravní obslužnost linkami městské hromadné dopravy a výhodnou polohu i díky rychlému dálničnímu spojení s Prahou a Německem. Mezi místa v TechToweru, která poutají pozornost, patří třeba moderní laboratoře, unikátní nádrž na testování podvodních robotů nebo prostor v šestém patře, takzvaný SeedUp Space, který umožní jednat doslova nad střechami Plzně s výhledem na samé hranice Čech.

S výstavbou TechToweru, který získal jméno podle 32 metrů vysoké pivovarské věže, začala Plzeň v prosinci 2019. Při rekonstrukci budov vycházeli architekti Tereza Vojtěšková a Milan Varvařovský z původního železobetonového skeletu, využili klenbové skořepiny i cihlové vyzdívky. Předmětem rozsáhlé přestavby byly dva objekty – ležácké sklepy s dvaatřicetimetrovou vodárenskou věží a bývalá správní vila včetně souvisejících venkovních ploch a infrastruktury.

Cílem projektu bylo rozšíření prostor inovační infrastruktury vědeckotechnického parku v Plzni o nové nebytové prostory a vybavení a poskytování služeb začínajícím inovačním i již na trhu etablovaným firmám.

Správcem areálu TechTower je městská organizace, Správa informačních technologií města Plzně.

Investor/příjemce dotace: Plzeň, statutární město
Zastoupení ve věci stavby: Odbor investic Magistrátu města Plzně
Zastoupení ve věci dotace: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
TDS: Bc. Miloš Nováček, tel: 602 260 289, e-mail: novacekmilos@email.cz
TDI: p. Luděk Jandoš, č.tel : 378035217, 724527511, jandos@plzen.eu
Zhotovitel: Společnost GEOSAN+POHL cz - DRONET
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522
Společník: POHL CZ a. s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468
Projektant: OBERMEYER HELIKA a. s, Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 601 94 294

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Realizací projektu došlo k:


 • rozšíření prostor inovační infrastruktury
 • pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO

 • celkové výdaje projektu s DPH: 770 964 678,76 Kč

 • celkové způsobilé výdaje projektu: 363 504 170 Kč

 • výše příspěvku Unie: 181 752 085 Kč

Realizace projektu


 • zahájení stavby 12/2019
 • ukončení projektu: 29.12.2022
 • termín finančního ukončení projektu: 6. 5. 2023
 • doba udržitelnosti: 5 let od 7. 5. 2023
 • https://www.techtower.cz

Galerie