Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Přínosem projektu je navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI ve věku 18-64 let na území města Plzně.

Byly zrekonstruovány 2 velkometrážní byty, změněn účel užívání pro poskytování sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb. – Chráněné bydlení, bylo nakoupeno zařízení a vybavení. Chráněné bydlení umožní klientům uspokojování základních lidských potřeb na stejném principu jako v běžné domácnosti.

Byt v Sedláčkově ulici 25 -  stavební úpravy bytu ve 2. NP budovy vedly k dispozičním změnám, aby byl zajištěn samostatný vstup do každého pokoje a bylo zajištěno soukromí pro každého klienta. Užitná plocha bytu na 133,11 m2. Přestavbou vznikly 3 samostatné jednolůžkové pokoje, návrh počítá s užíváním bytu max. 3 osobami.

Byt ve Františkánské ulici 16 – byly realizovány stavební úpravy bytu č. 6 ve 4.NP budovy. Jedná se o byt o velikosti 142,5 m2. Přestavbou vznikly 3 samostatné jednolůžkové pokoje pro klienty a 1 místnost bude sloužit jako zázemí pro sociálního pracovníka, tj. návrh počítá s užíváním bytu max. 3 osobami.

Výsledkem projektu je vytvoření 1 pobytové sociální služby s celkovou kapacitou 6 míst pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI.

Poskytovatelem sociální služby – Chráněné bydlení – je Ledovec, z. s., IČ 26517051, kapacita služby ke dni ukončení realizace je 24 osob celkem.

Realizací projektu došlo k:


  • navýšení kapacity sociální služby "Chráněné bydlení", zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI ve věku 18-64 let na území města Plzně
  • rekonstrukci 2 velkometrážních bytů vč. nákupu zařízení a vybavení
  • vytvoření 1 pobytové sociální služby s celkovou kapacitou 6 míst pro osoby s duševním onemocněním z okruhu SMI

Finanční stránka projektu


  • Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310, reg. č. 013D313005001

  • Náklady na projekt: 6,6 mil. Kč

  • Dotace: 4,2 mil. Kč

Realizace projektu


  • zahájení realizace projektu 9/2022
  • dokončení realizace projektu 5/2023

Galerie