MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity MŠ o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.

Projekt bude realizován v letech 2023 až 2024.

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu MŠ Plzeň - Křimice a s tím spojenou špatnou dostupnost předškolního vzdělání.

Na území správního obvodu Plzeň-Křimice byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí.

Stávající MŠ v Křimicích se nachází v ulici Vochovská 25, MO Plzeň 5. Jedná se o přízemní budovu s kapacitou 80 dětí ve 3 třídách. Další navýšení kapacity tříd není možné.

Nástavba bude vybudována na přízemním objektu stávající MŠ v Plzni-Křimicích. Vedle herny a pracovny dětí vzniknou v patře prostory pro pedagogický personál (ředitelna, kanceláře, sborovna), kuchyňka a přípravna jídel s výtahem a další nezbytné zázemí (sociální zařízení, technická místnost, sklad atd.)

Dále vznikne prostor klubovny s možností kulturně-společenských a sportovních aktivit dětí.

Realizací projektu dojde k:


  • navýšení kapacity MŠ - bude zřízena 1 nová třída MŠ, kapacita se navýší o 24 dětí
  • prostory MŠ (denní místnost, místnost pro spánek), jídelna, kabinet, šatna a hygienické zařízení podpořená z IROP budou bezbariérově dostupné
  • zvýší se dostupnost a kvalita MŠ

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z IROP 2021-2027, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské aglomerace
  • celkové náklady: 30 mil. Kč
  • způsobilé náklady: 25 mil. Kč 
  • dotace: 22,6 mil. Kč.

Realizace projektu


  • zahájení projektu: 1. 7. 2023
  • konec realizace: 31. 8. 2024

Galerie