Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Přínosem projektu je navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně s dopadem na plzeňskou metropolitní oblast.

Byly postaveny 2 nové bezbariérově přístupné budovy pro poskytování sociálních služeb určených prioritně osobám bez přístřeší (mužům i ženám):

 • Rozšíření a zkvalitnění provozu Domova sv. Františka s kapacitou služeb 116 (nízkoprahové denní centrum – 60 míst, noclehárny – 56 lůžek, poskytovatelem sociálních služeb je Městská charita Plzeň.
 • Azylový dům Patronus s kapacitou služby 26 lůžek, poskytovatelem sociální služby
  je Armáda spásy v České republice, z. s. Jedná se o pobytové zařízení, posláním azylového domu je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách. Služba je zařazená v rámci 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, dle § 57 Azylové domy.

Výsledkem projektu je vytvoření 3 oddělených zázemí pro poskytování 3 sociálních služeb s celkovou kapacitou 142 míst pro osoby bez přístřeší (sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené). Z nevyhovujících prostor ve stávající budově Domova sv. Františka bylo přemístěno 85 míst poskytovaných sociálních služeb do nových (nízkoprahové denní centrum - 40 míst, noclehárna 45 lůžek), dále byla vytvořena nová místa / navýšení kapacity sociálních služeb o 57 míst pro osoby z CS v Plzeňském kraji - nízkoprahové denní centrum 20 míst, noclehárna 11 míst, azylový dům 26 míst. V původní budově Domova sv. Františka se uvolnil prostor pro vybudování zázemí služby terénní programy, vznikne záložní prostor 30 míst pro poskytnutí noclehu v zimním období a do budoucna bude možné navýšit kapacitu stávající služby azylový dům o 2 místa.

Realizací projektu došlo k:


 • navýšení kapacity, zpřístupnění a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně
 • k výstavbě 2 nových budov pro poskytování sociálních služeb určených prioritně osobám bez přístřeší

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0016532

 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

 • náklady na projekt: 106 mil. Kč

 • výše příspěvku Unie: 77,89 mil. Kč

Realizace projektu


 • zahájení realizace projektu 1/2022
 • dokončení realizace projektu 6/2023

Galerie