Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Cílem projektu je pořízení vnitřního a venkovního vybavení do nových prostor nově budovaného vědeckotechnického parku TechTower, kterým dojde k rozšíření současných prostor inovační infrastruktury v Plzni. Vybavení je určené k podpoře inovační podnikání.

Investor/příjemce dotace: Plzeň, statutární město

Zastupuje ve věci veřejné zakázky a budoucí správy: Správa informačních technologií města Plzně, p.o.

Zastupuje ve věci dotace  Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_365/0025667

Realizací projektu dojde k:


  • pořízení vybavení do nové inovační infrastruktury
  • podpora podnikání a inovací

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, z dotačního programu Služby infrastruktury

  • výše příspěvku Unie: 14 000 000 Kč

Realizace projektu


  • zahájení stavby 31.3.2021
  • konec fyzické realizace 30.6.2023

Galerie