Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Cílem projektu je pořízení vnitřního a venkovního vybavení do nových prostor nově budovaného vědeckotechnického parku TechTower, kterým dojde k rozšíření současných prostor inovační infrastruktury v Plzni. Vybavení je určené k podpoře inovační podnikání.

Investor/příjemce dotace: Plzeň, statutární město
Zastupuje ve věci veřejné zakázky a budoucí správy: Správa informačních technologií města Plzně, p.o.
Zastupuje ve věci dotace  Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_365/0025667

Realizací projektu dojde k:


 • pořízení vybavení do nové inovační infrastruktury
 • podpora podnikání a inovací

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, z dotačního programu Služby infrastruktury

 • celkové výdaje s DPH: 31 913 596,33 Kč

 • celkové způsobilé výdaje: 25 889 695,08 Kč

 • výše příspěvku Unie: 12 830 913,64 Kč

Realizace projektu


 • zahájení stavby 31.3.2021
 • termín ukončení projektu: 10. 5. 2023
 • termín finančního ukončení projektu: 2. 11. 2023
 • doba udržitelnosti: 5 let od 3. 11. 2023
 • https://www.techtower.cz

Galerie