Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby z cílových skupin na území statutárního města Plzeň.

Projekt bude realizován v letech 2023 až 2025.

Projekt bude zaměřený na komplexní podporu při řešení bytové nouze. Cílem projektu bude podpořit klienty partnera při zabydlování v bytech ve vlastnictví města a rozšířit a profesionalizovat služby poskytované občanům města ve vztahu k bydlení s cílem včasné detekce a intervence lidí ohrožených bytovou nouzí.

V rámci projektu budou probíhat aktivity typu A a aktivity typu B:

Projektové aktivity typu A – Podpora zabydlování a podpora v bydlení - bude zajištovat partner projektu, organizace NADĚJE. Tento partner poskytne sociální podporu v bydlení obyvatelům 10 nově přidělených bytů ve vlastnictví města, které získají do nájmu vybraní klienti organizace NADĚJE v rámci projektu ve spolupráci s ODBSZ MMP (Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování ) a BYT MMP (Odbor bytový Magistrátu města Plzně). Hlavním cílem aktivity je podpora přechodu cílové skupiny ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a podpořit udržení bydlení dlouhodobě.

Projektové aktivity typu B – Podpora integrovaného řešení - bude realizovat město Plzeň prostřednictvím Odboru dostupného bydlení
a sociálního začleňování, a to ve spolupráci s projektovým partnerem společností Obytná zóna Sylván a.s. V rámci 4 aktivit bude realizovat komplexní podporu lidem v bytové nouzi a ODBSZ tak bude moci rozšířit a zkvalitnit své poskytované služby.

 • Kontaktní místo pro bydlení (KMB) bude personálně posíleno s cílem poskytovat častější a komplexnější služby
 • Realitní agentura města Plzně (RAMP) – RAMP prostřednictvím partnera Obytné zóny Sylván bude vyhledávat, kontaktovat a motivovat soukromé majitele nemovitostí ke spolupráci s MMP a výsledným pronájmem pro obyvatele Plzně, kteří mají ztížený přístup k bydlení. Prostřednictvím poradenství a podpory v rámci kontaktního místa pro bydlení se přispěje k udržení bydlení u cílové skupiny.
 • posílení Prevence ztráty bydlení: Pracovník ODBSZ bude sbírat informace od BYT, OZS (Obytná zóna Sylván a.s.), ODBSZ, KMB a RAMP a bude skrze sociální práci s konkrétním klientem podporovat řešení vedoucí k neztracení bydlení.

Projekt Podpora dostupnosti bydlení v Plzni vychází striktně z obecných principů:

1) Domácnosti budou zabydlovány pouze do standardních nájemních bytů;

2) Tyto byty budou vybrány s určitostí tak, že budou navzájem rozptýlené v zástavbě      nesegregovaného charakteru;

3) Vždy se budou jednat o samostatné bydlení, tj. jeden standardní byt bude vždy zabydlen jednou domácností;

4) Realizátor garantuje poskytovat domácnostem v bytové nouzi/zabydleným vždy takovou míru podporu, která bude odpovídat potřebám příslušné domácnosti, bude individualizovaná a přiměřená.

Cílem asistence v bydlení a dalších podpůrných aktivit je zajistit lidem v bytové nouzi odpovídající a stabilní bydlení, které povede ke zvýšení kvality jejich života, podpora dovedností při nastěhování a udržení bydlení. Díky projektu dojde k vybudování sítě spolupracujících pronajímatelů bytů, kteří budou mít dobrou zkušenost se spoluprací se sociálními pracovníky a budou se moci spolehnout na garance včasného zásahu i finančních prostředků v garančním fondu. Cílem je také rozšířit tým sociálních pracovníků, kteří budou umět uplatňovat principy housing leg či housing first, vzájemná výměna dobrých praxí a zkušeností a zapojení specifické pozice peer pracovníka.

Realizací projektu dojde k:


 • poskytnutí pomoci a podpory lidem v nalezení a udržení bydlení
 • zajištění bydlení lidem v bytové nouzi z cílových skupin na území statutárního města Plzeň
 • vybudování sítě spolupracujících pronajímatelů bytů
 • rozšíření týmu sociálních pracovníků, kteří budou umět uplatňovat principy housing leg či housing first
 • rozvoji splupráce mezi poskytovateli sociálních služeb

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost +

 • celkové náklady projektu: 25 mil. Kč

 • způsobilé náklady: 24,193 mil. Kč

 • dotace: 21,774 mil. Kč

Realizace projektu


 • zahájení projektu 1.1.2023
 • konec realizace 31.12.2023

Galerie