Cyklostezky Plzeň - etapa 2023

Projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2023“ obsahuje výstavbu dvou úseků cyklostezek o celkové délce 1,02 km. První úsek s názvem Vejprnický potok je budován mezi městskou částí Plzeň 3 – Skvrňany směrem na obec Vejprnice podél Vejprnického potoka a navazuje na již dokončenou část cyklostezky ze strany Vejprnic. Druhou budovanou cyklostezkou je část Mže – Pod Vinicemi, která převádí cyklisty z frekventovaných silnic Radčická a Pod Vinicemi, které jsou cyklisty využívány v současné době pro napojení na již vybudovanou cyklistickou infrastrukturu podél ZOO Plzeň, vybudovanou v minulém dotačním období.

Hlavním cílem projektu bylo doplnit dvěma úseky budovaný systém cyklostezek a systém GREENWAYS v Plzni a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami. Dále zajistit kvalitní propojení městských obvodů a sídel v rámci centra Plzně a okolních městských obvodů a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

Realizací projektu dojde k:


  • zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace
  • zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2021-2027

Realizace projektu


  • zahájení realizace projektu: 2023

Galerie