Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III.

Cílem projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů ve vybraných 19 ZŠ v Plzni.

Vybavení odborných učeben

Počet nově vybavených odborných učeben: 95, náklady celkem 23,25 mil. Kč vč. DPH.

 • Sestavy LCD panelů s tabulovými křídly a pojezdy: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 15,55 mil. Kč vč. DPH
 • Tablety: v 11 ZŠ vybaveno 16 odborných učeben, hodnota zakázky 3,22 mil. Kč vč. DPH
 • Jazyková laboratoř: v 9 ZŠ vybaveno 9 odborných učeben, hodnota zakázky 2,69 mil. Kč vč. DPH
 • Počítače: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 1,79 mil. Kč vč. DPH

Zajištění vnitřní konektivity

 • Instalace Wi-Fi: realizováno v 11 ZŠ, celkové náklady 9,02 mil. Kč vč. DPH

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle.

Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 14. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 17. ZŠ a MŠ, 22. ZŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ, Masarykova ZŠ, Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov.

Realizací projektu došlo k:


 • zajištění dostatečné dostupnosti a propustnosti vzdělávání a zaměstnávání

 • zatraktivnění technických a přírodovědných oborů

 • modernizace formy výuky

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

 • celkové náklady: 32,27 mil. Kč

 • výše příspěvku Unie: 28,74 mil. Kč

Realizace projektu


5/2018 - 09/2018

Galerie