Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Stavba nového přestupního terminálu v Šumavské ulici v Plzni byla úspěšně dokončena několik dní před plánovaným předáním a to 30.11.2018. Díky vybudování nového terminálu se zkrátila dosavadní tří a půl kilometrová vzdálenost mezi přestupem z autobusu na vlak pouze na několik desítek metrů.

Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení deset stání pro autobusy.

Na západní straně je propojen eskalátory se stávajícím podchodem z hlavního nádraží, nástupiště je zastřešeno přístřeškem v délce 134 metrů.

Ve východní části terminálu byl vybudován provozní objekt, kde jsou umístěny toalety a sociální zařízení s místností pro krátkodobý oddych řidičů autobusů. V těsné blízkosti provozního objektu se nachází výtah pro bezbariérový pohyb osob. 

Před terminálem se nachází parkoviště. K dispozici jsou čtyři stání ke krátkodobému parkování a dvě parkovací místa pro invalidy.

Směrem na východ od nového terminálu je odstavná plocha, která slouží rovněž jako obratiště pro trolejbusy Plzeňských městských dopravních podniků.

Realizací projektu došlo k:


  • zvýšení bezpečnosti cestujících při přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy
  • zrychlení přestupů a celkové zefektivnění organizace dopravy
  • kvalitnější a rozsáhlejší zázemí pro cestující, obchody, občerstvení, kavárny, které jsou umístěny v přilehlém vlakovém nádraží
  • odlehčení zatížení komunikací uvnitř města Plzně o část regionálních autobusů, tj. rychlejší průjezd pro ostatní druhy dopravy
  • snížení negativního vlivu hluku a imisí z dopravy, které mají svůj původ v dopravě
  • revitalizace zanedbaného a esteticky nevyhovujícího veřejného prostoru

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady: 169 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 100 mil. Kč

Realizace projektu


červen 2017 - listopad 2018

Galerie