7. ZŠ – nástavba budovy školy

Cílem projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Vybavení odborných učeben

V rámci aktivity byly vybaveny učebními pomůckami, výpočetní technikou a nábytkem 3 odborné učebny v nástavbě školy – Fyzika/chemie, přírodopis/zeměpis, pracovní činnosti a kabinet fyziky – v celkové výši 2,8 mil. Kč vč. DPH.

Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti

Byla vybudována nástavba ZŠ se 3 odbornými učebnami, WC s bezbariérovou úpravou podlahových ploch (bez prahů), přístupovým schodištěm a přístavba výtahu – za účelem zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy. Náklady na stavební úpravy prostor školy a zajištění bezbariérovosti dosáhly výše 39,6 mil. Kč vč. DPH.

Zajištění vnitřní konektivity

K síti LAN byly připojeny nově zrekonstruované učebny v nástavbě školy. Zajištění vnitřní konektivity nástavby bylo součástí realizovaných stavebních, navazovalo na již dokončenou rekonstrukci LAN ve stávající budově školy.

Realizací projektu došlo k:


  • zajištění bezbariérovosti školy

  • zajištění dostatečné dostupnosti a propustnosti vzdělávání a zaměstnávání

  • zajištění dostatečného využívání nástrojů sociální inkluze

  • zatraktivnění technických a přírodovědných oborů

  • modernizace formy výuky

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady: 42,4 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 21,9 mil. Kč

Realizace projektu


12/2018 - 09/2019

Galerie