Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Předmětem projektu bylo vytvoření 8 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni s cílem nabídnout bydlení ekonomicky aktivním osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení.

Město Plzeň upravilo dům na adrese U Radbuzy 8, jenž dříve sloužil jako kanceláře a laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni.

Dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a zadní dvorek o velikosti přibližně 111 metrů čtverečných. V objektu vzniklo osm bytů 1+1 o ploše od 32 do 46 metrů čtverečných. V každém patře včetně nově přistavěného podkroví jsou dva byty a místnost, která slouží jako prádelna a sušárna. V podzemí vznikly sklepní kóje a dvě technické místnosti.

Přestavba zahrnovala sanace zdí a zajištění stropů. Byly vybudovány nové rozvody vody a kanalizace, upravena elektroinstalace a vytápění. Provedena byla rovněž demolice stávajících příček a kleneb a výstavba nových příček. Položeny byly nové podlahy, vyměněny okna a dveře. Ve vnitrobloku byly provedeny úpravy terénu, zeleně a opraven zděný plot.

Realizací projektu došlo k:


  • doplnění infrastruktury pro řešení problematiky sociálního vyloučení cílové skupiny
  • snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady projektu: 13 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 9 192 418,47 mil. Kč

Realizace projektu


  • zahájení stavby 02/2020
  • dokončení stavby 9/2020

Galerie