Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Předmětem projektu bylo vybudování záchytného parkoviště pro osobní automobily s možností vjezdu a parkování autobusů mezi ulicemi Kaplířova – Dobřanská na místě původního hřiště TJ Slovan včetně úprav související infrastruktury. Parkoviště je určeno pro parkování autobusů hromadné dopravy.

PARKOVIŠTĚ P+R (318 parkovacích stání) se nachází ve volném prostoru mezi ulicemi Dobřanská a Kaplířova v těsné blízkosti MHD a nově zbudovaného terminálu veřejné dopravy „Přestupní uzel Kaplířova“.

P+R parkoviště je umístěno na okraji města Plzně v místě křížení tramvajové linky s významným vjezdem do města (jižní část silnice I/27).

Záchytné parkoviště tvoří systémové provázání individuální automobilové, veřejné linkové a městské hromadné dopravy. Parkoviště má těsnou vazbou na páteřní tramvajovou linku č.4 a autobusové linky, vazba na MHD je tedy pro cestující rychlá a pohodlná.

Cílem projektu bylo snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Přínosem projektu je snížení zatížení centra města automobilovou dopravou, zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi městskou hromadnou dopravou (tramvaj, autobus), veřejnou linkovou dopravou a individuální dopravou. Zároveň dochází ke zlepšení podmínek pro rezidenty v centru Plzně.

Projekt „PARKOVIŠTĚ P + R, DOBŘANSKÁ –KAPLÍŘOVA“ spolu s projekty „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ a „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská“ reagují na změnu organizace MHD a VLD v lokalitě Borská pole. Tyto projekty tvoří provázaný funkční celek.

Lokalita Borských polí je rozsáhlé, zhruba 350 ha velké, území, které prodělalo v posledních 20 letech výrazný rozvoj s různými typy zástavby. V lokalitě se nachází průmyslová zóna, obchodní centra, polyfunkční administrativní domy, bytové domy a univerzitní komplex. Toto území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusovou dopravou, od roku 2011 přibyla jedna linka trolejbusu.

V roce 2020 byla do lokality Borská pole v rámci projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ prodloužena tramvajová linka č. 4 a vybudován přestupní terminál v rámci projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská“.

Budování parkovišť P+R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.

P+R (park and ride, Park & Ride, česky „zaparkuj a jeď“) je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu.

Realizací projektu došlo k:


  • snížení zatížení centra města automobilovou dopravou
  • zkvalitnění a zrychlení přestupů mezi městskou hromadnou dopravou (tramvaj, autobus), veřejnou linkovou a individuální dopravou
  • zlepšení podmínek pro rezidenty v centru Plzně

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z IROP 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO
  • výše dotace: 28,8 mil. Kč.

Realizace projektu


Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vyhlášeno 12.2.2021.

Galerie