Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených a osob pečujících o malé děti prostřednictvím osvěty formou pravidelných setkávání v týdnu ve spolupráci s odbornými lektory a s využitím zkušeností příjemce z předchozích aktivit v níže uvedených oblastech:

 • rodičovské kompetence a rodičovská zodpovědnost
 • zdraví, sexuální odpovědnost, antikoncepce a hygiena
 • zodpovědný přístup k životu
 • důležitost vzdělávání v životě člověka

Provazba na projekt „Už vím JAK“? – ten, kdo pochopí důvody (PROČ), je připraven naučit se získané znalosti a dovednosti využívat v praxi (JAK).

Projekt počítá s návazností aktivit a následným zapojením podpořených osob do činnosti v dalších NNO.

 • reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009143
 • příjemce dotace: Blízký soused, z.s.

Realizací projektu došlo k:


 • zlepšení atmosféry v komunitě cílové skupiny
 • změně postoje u cílové skupiny - zvýšení přístupnosti k otevřenému dialogu s většinovou společností

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020
 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO
 • celkové náklady: 1,7 mil. Kč

 • výše příspěvku Unie: 1,7 mil. Kč

Realizace projektu


Termín realizace projektu: 07/2018 – 02/2021

Galerie