Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Cílem projektu bylo vytvoření napojení města Starý Plzenec a okolních sídel na město Plzeň a umožnit tak bezpečný a pohodlný dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami.

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec má rozpětí 3,15 kilometrů, z toho 2,45 km vede po staroplzenecké části a zbytek po území Koterova. Šířka 3 metry je dostačující a její asfaltový povrch pak zajišťuje pohodlnou jízdu. Cyklostezka vede z Koterova od odbočky z hlavní silnice na Starý Plzenec k lávce přes Úslavu, kde začíná, po lukách na levém břehu směrem pod dálniční most.

Z hlavních podporovaných aktivit šlo především o výstavbu nové cyklostezky, přípravu území ke stavbě a vegetační úpravy. Z vedlejších aktivit byly realizovány např. průzkumné, geodetické a projektové práce, inženýrská činnost.

Celkové stavební náklady činily 14,1 mil. Kč, přičemž 90% z této částky bylo hrazeno z dotace z IROP, zbylých 10% pak z dotace Plzeňského kraje.

Příjemcem dotace byl na základě uzavřené Partnerské smlouvy Městský obvod Plzeň 2 – Slovany,  město Starý Plzenec bylo v projektu výstavby uvedeno jako partner akce.

Realizací projektu došlo k:


  • zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace

  • zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

  • celkové náklady: 14,1 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 12,6 mil. Kč

Realizace projektu


04/2018 - 09/2018

Galerie