Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II.

Cílem projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů ve vybraných 10 ZŠ v Plzni.

Vybavení odborných učeben

Počet nově vybavených odborných učeben: 34, náklady celkem 14,2 mil. Kč vč. DPH.

 • Nábytek: vybaveno 12 odborných učeben, hodnota zakázky 3,3 mil. Kč vč. DPH
 • Učební pomůcky: vybaveno 20 odborných učeben, hodnota zakázky 4,2 mil. Kč vč. DPH
 • IT (počítače): vybaveno 16 odborných učeben, hodnota zakázky 6,7 mil. Kč vč. DPH

Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti

Počet ZŠ, ve kterých probíhaly stavební úpravy vč. zajištění bezpečnosti: 8, celkové náklady 12,8 mil. Kč vč. DPH

 • Stavební práce + instalace plošin: 7 ZŠ, celkové náklady 12,5 mil. Kč vč. DPH
 • Schodolezy: 2 ZŠ, celkové náklady 0,3 mil. Kč vč. DPH

Zajištění vnitřní konektivity

Počet ZŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce LAN: 8, celkové náklady 9 mil. Kč vč. DPH

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity byla nezbytná z toho důvodu, že datová síť na jednotlivých školách nesplňovala požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nebyly optimální.

Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, Masarykova ZŠ, Tyršova ZŠ.

Realizací projektu došlo k:


 • zajištění bezbariérovosti škol
 • vyřešení vnitžní konektivity škol
 • zajištění dostatečné dostupnosti a propustnosti vzdělávání a zaměstnávání
 • zajištění dostatečného využívání nástrojů sociální inkluze
 • zatraktivnění technických a přírodovědných oborů

 • modernizace formy výuky

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

 • celkové náklady: 36 mil. Kč

 • výše příspěvku Unie: 32 mil. Kč

Realizace projektu


6/2018 - 09/2018

Galerie