Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I.

Cílem projektu bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů ve vybraných 10 ZŠ v Plzni.

Vybavení odborných učeben

Počet nově vybavených odborných učeben: 55, náklady celkem 18 mil. Kč.

 • Nábytek: vybaveno 25 odborných učeben, hodnota zakázky 4 mil. Kč 
 • Učební pomůcky: vybaveno 32 odborných učeben, hodnota zakázky 4,8 mil. Kč
 • IT (počítače): vybaveno 22 odborných učeben, hodnota zakázky 9 mil. Kč
 • Zatemnění: vybaveno 6 odborných učeben, hodnota zakázky 0,2 mil. Kč 

Stavební úpravy vč. zajištění bezbariérovosti

Počet ZŠ, ve kterých probíhaly stavební úpravy vč. zajištění bezpečnosti: 7, celkové náklady 8,3 mil. Kč.

 • Stavební práce + instalace plošin: 6 ZŠ, celkové náklady 7,7 mil. Kč 
 • Schodolezy: 4 ZŠ, celkové náklady 0,6 mil. Kč 

Zajištění vnitřní konektivity

Počet ZŠ, ve kterých probíhala rekonstrukce LAN: 6, celkové náklady 4,7 mil. Kč 

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle. Modernizace vnitřní konektivity byla nezbytná z toho důvodu, že datová síť na jednotlivých školách nesplňovala požadované standardy, výkon sítě a její stabilita nebyly optimální.

Podpořená vzdělávací zařízení: Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 14. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ.

Realizací projektu došlo k:


 • zajištění bezbariérovosti škol
 • vyřešení vnitžní konektivity škol
 • zajištění dostatečné dostupnosti a propustnosti vzdělávání a zaměstnávání
 • zajištění dostatečného využívání nástrojů sociální inkluze
 • zatraktivnění technických a přírodovědných oborů

 • modernizace formy výuky

Finanční stránka projektu


 • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

 • financováno prostřednictvím nástroje ITI PMO

 • celkové náklady: 31 mil. Kč

 • výše příspěvku Unie: 27 mil. Kč

Realizace projektu


6/2017 - 06/2018

Galerie