GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018

Cílem projektu GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018, bylo doplnit dvěma úseky budovaný systém GREENWAYS a zkvalitnit tak podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami.

Oba úseky jsou součástí systému GREENWAYS, propojující jednotlivé části města Plzně a jeho zázemí údolími řek a mají částečně návaznost na již vybudované úseky tohoto systému.

Jeden úsek projektu GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 je situován do prostoru mezi zástavbou v městských částech Radobyčice a Hradiště (Městský obvod Plzeň 3), druhý úsek vede podél ulice Pod Vinicemi v blízkosti Zoologické zahrady (Městský obvod Plzeň 1).

V případě úseku ZOO zkvalitnit propojení městských obvodů a sídel na západ od Plzně směrem na Městský obvod 1 a centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu. V případě úseku Hradiště – Radobyčice zlepšit napojení okrajové části Městského obvodu 3 a dále obcí na jih od Plzně směrem na centrum města Plzně a zvýšit tak podíl cyklodopravy na přepravním výkonu.

Obě etapy projektu GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018 májí dohromady délku 1,43 kilometrů, z toho 0,71 km je délka části Hradiště – Radobyčice a zbylých 0,72 km je v úseku ZOO Plzeň. Šířka cyklostezek je v rámci možností lokality dostačující a její asfaltový povrch pak zajišťuje pohodlnou jízdu. Cyklostezka v úseku ZOO Plzeň vede od hlavního vstupu do ZOO Plzeň směrem ke křižovatce do Radobyčic po levé straně komunikace a nového parkoviště. V úseku Hradiště – Radobyčice je cyklostezka vedena od mostu přes řeku Úslavu směrem k části Radobyčice, kde končí napojením na stávající komunikaci.

 Z hlavních podporovaných aktivit šlo především o výstavbu nové cyklostezky, přípravu území ke stavbě a vegetační úpravy.

Realizací projektu došlo k:


  • zefektivnění cyklodopravy v rámci plzeňské aglomerace

  • zkvalitnění a zrychlení přesunů mezi městem Plzní a spádovými sídly

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z IROP 2014-2020

  • celkové náklady: 17,8 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 11,2 mil. Kč

Realizace projektu


05/2018 - 09/2018

Galerie