Úpravna vody Plzeň

Jedna z největších investic v oblasti vodohospodářské infrastruktury na území západočeské metropole zajistí Plzeňanům vysoce kvalitní pitnou vodu.

Jak ukázal zkušební provoz, jenž běžel od září 2015 do března 2016, úpravna po rekonstrukci dokáže mimo jiné zbavit vodu pesticidů tak, že jsou jejich hodnoty na výstupu prakticky nulové. Město už proto nepotřebuje výjimku hygieny. Na úpravy, které trvaly dva roky, čerpala Plzeň evropské dotace ve výši 660 milionů korun. Zhotovitelem akce byla společnost SMP CZ, a.s., člen skupiny VINCI.

„Jedná se o jeden z největších vodohospodářských projektů na zlepšení jakosti pitné vody, kdy byl díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 zvýšen výkon úpravny vody až na tisíc litrů za sekundu. Právě Plzeň je dobrým příkladem toho, že se město může domluvit na převzetí a správě vodohospodářské sítě od soukromé firmy, a  přímo ji i provozovat. Právě díky zkrácení smlouvy a převodu infrastruktury ze soukromé společnosti na město mohla Plzeň získat dotaci na rekonstrukci a modernizaci úpravny. Navíc díky vlastnickému modelu cena vody plně odpovídá nákladům a město tak získává i prostředky na údržbu. Přičemž zároveň uplatňuje solidární cenu za vodu vůči svým občanům,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Jan Kříž.

Součástí modernizace úpravny bylo mimo jiné doplnění technologického procesu o filtraci přes granulované aktivní uhlí. Podle provozního ředitele Vodárny Plzeň Jana Kretka tato filtrace již byla na plzeňské úpravně používána, nicméně její rozsah nestačil pro veškerou upravovanou vodu. „Pro její plnohodnotné začlenění bylo nutné omezit filtrační plochu pískových rychlofiltrů, přebudovat ozonační nádrže na čerpací jímky a proces zkompletovat dalším přečerpáváním vody. Dalším významným opatřením bylo vylepšení procesu ozonizace,“ vysvětlil Jan Kretek. Zaveden byl nový způsob mísení ozonu s vodou, jako zdroj pro výrobu ozonu nyní slouží technický kyslík.

Modernizace také zefektivnila kalové hospodářství, kdy se část technologické vody vrací zpět do procesu bez negativního vlivu na kvalitu. „Technickou libůstkou je osazení UV záření, které umožňuje využít na dezinfekci vody i fyzikální princip,“ dodal Jan Kretek. Veškeré úpravy probíhaly za stálého provozu výroby pitné vody. Nejen složitá technologie ale pomáhá hlídat kvalitu vody, jako živý indikátor slouží i dvě nádrže s rybami. Voda na výstupu jde i do nádrže s velmi citlivými jesetery. V případě jejich jakékoliv abnormální reakce je možné reagovat v následných technologických stupních úpravy vody.

Realizací projektu dojde k:


  • zlepšení jakosti pitné vody
  • zefektivnění kalového hospodářství

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

  • celkové náklady projektu: 1,09 mld. Kč (vč. DPH)

  • výše příspěvku Unie: 623,3 mil. Kč (bez DPH)

  • výše příspěvku SFŽP: 36,6 mil. Kč (bez DPH)

Realizace projektu


9/2013 - 9/2015

Galerie