Interreg Europe EURE

Od srpna 2019 je město Plzeň prostřednictvím ÚKEP zapojeno v mezinárodním projektu EURE (Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency) z operačního programu Interreg Europe.

Cílem EURE je posílit pozici středních měst či aglomerací na evropské úrovni v oblasti udržitelného městského rozvoje. Projekt u každého z partnerů identifikuje politické nástroje, které ovlivňují oblast životního prostředí. Plzeňským nástrojem zapojeným do projektu jsou integrované teritoriální investice (ITI) v rámci vymezeného území plzeňské metropolitní oblasti. Projekt je založený na spolupráci, výměně zkušeností a sdílení dobré praxe.

Vedoucí partner


Další partneři projektu


Více informací na oficiálních stránkách projektu https://www.interregeurope.eu/eure/, případně také na Twitteru.

Finanční stránka projektu


Výše podpory – 1,54 mil. EUR z ERDF

Realizace projektu


1/8/2019 – 31/7/2023