Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Cílem je přispět ke zvýšení výkonu veřejné správy, k rozšíření strategických a manažerských dovedností účastníků vzdělávání a tím přispět ke zefektivnění práce ve veřejném sektoru Plzeňského kraje.

Studium v rámci projektu se skládá z 15 vzdělávacích programů zaměřených na management veřejné správy.

  • Příjemce dotace: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
  • Partner projektu: BIBS – vysoká škola
  • Kontakt: Ing. Markéta Dobošová – vedoucí úseku vzdělávání, email: dobosova@plzen.eu, mobil: 602 386 131, tel.: 378 03 59 67

Finanční stránka projektu


  • projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu

  • celkové náklady projektu: 9,37 mil. Kč

  • výše příspěvku Unie: 7,96 mil. Kč

Realizace projektu


1. březen 2011 – 30. srpen 2013

Galerie