Projekty základního školství

V období 2007 – 2014 byly v rámci programu ROP Jihozápad realizovány následující projekty, u nichž ÚKEP zajišťoval komplexní dotační management.

Výstavba a rekonstrukce sportovního areálu 20. ZŠ v Plzni

Realizací projektu bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou a umělým osvětlením, běžecká rovinka včetně doskočiště, beachvolejbalové hřiště včetně oplocení, rekonstruované oplocení areálu a vnitřní komunikace.

Realizace: 2008 – 2009

Celkové náklady: 23 771 642 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z ROP JZ: 18 292 715 Kč vč. DPH

Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni – půdní vestavba

Výstavba nových učeben – učebna HV, VV, učebna jazyků, kabinety, koncertní a taneční místnost, kmenová učebna, knihovna a informační centrum.

Realizace: 2009 – 2010

Celkové náklady: 36 305 893 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z ROP JZ: 33 001 620 Kč vč. DPH

Rozšíření a modernizace 25. ZŠ v Plzni – nástavba

Projekt řešil rozsáhlou přestavbu, stavební úpravy a nové prostory – rozšíření školy, jídelny, jídelny pro zaměstnance, výstavba školního bufetu, rehabilitačního zařízení, stavební úpravy sborovny, výstavba počítačových učeben, kabinetů, kanceláří, školních dílen a skladu, koncertního sálu a šatny pro návštěvníky, sociální zařízení pro zdravotně postižené.

Realizace: 2009 – 2010

Celkové náklady: 86 539 761 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z ROP JZ: 57 143 254 Kč vč. DPH

Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport

Jednalo se o stavební úpravy stávajících sportovišť: atletického oválu (prodloužení z 330 m na 400 m včetně 100 m běžecké dráhy), fotbalového hřiště (uprostřed atletického hřiště bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou vč. sektoru skoku do výšky a skoku do dálky).

Realizace: 2011 – 2012

Celkové náklady: 30 340 825 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z ROP JZ: 27 934 129 Kč vč. DPH

Nástavby budov 22. ZŠ

Nástavba jednoho patra na třech stávajících pavilonech, nové učebny a prostory (kmenové učebny, odborné učebny, informační centrum, společenský sál, kabinety, vybavení nových prostor nábytkem a AV technikou).

Realizace: 2011 – 2012

Celkové náklady: 44 840 484 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z ROP JZ: 40 837 565 Kč vč. DPH

Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ

Projekt řešil výstavbu dvou nových víceúčelových hřišť s umělým osvětlením a umělým povrchem (házená, volejbal, tenis, dětské hřiště + inline dráha) a rekonstrukci tří stávajících víceúčelových hřišť, 2x s umělou trávou a 1x se speciálním umělým povrchem (házená, tenis, volejbal a košíková).

Realizace: 2011

Celkové náklady: 9 652 183 Kč vč. DPH

Proplacená dotace z ROP JZ: 8 682 168 Kč vč. DPH

Galerie