Úprava vnitrobloku Divadelní 3 a sanace opěrné zdi

S ohledem na nestandardní a mnohdy kuriózní stav parkování v části Divadelní ulice se Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. rozhodl stav věci napravit. získal investiční prostředky a pod pracovním názvem Úprava vnitrobloku Divadelní 3 a sanace opěrné zdi v Divadelní ulici připravil veřejnou zakázku.

Opěrná zeď měla původně prodělat pouze kosmetické úpravy. Po odstranění vrchní omítky a porušených částí byl statikem konstatován havarijní stav zdi. Z několika možných řešení opravy zdi byla vybrána varianta ekonomicky dostupná s dlouhodobým účinkem. A to provedení tzv. hřebíkování zemin, tj. provedení vrtů skrze zeď až do zeminy za opěrnou zdí, zaražení a zacementování ocelových kotev, navaření ocelové kari sítě a provedení cementové torkretace včetně srovnání a sjednocení líce zdi. Z nabídek tří odborných firem na provedení sanačních prací byla vybrána jako cenově nejvýhodnější firma GEOINDUSTRIE, s.r.o. Tato firma provedla hřebíkování zemin, armování, torkretaci včetně vyrovnání a sjednocení povrchu v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě.

Galerie