NZDM Vzducholoď - Rekonstrukce nebytového prostoru Rubešova 21

NZDM Vzducholoď - Rekonstrukce nebytového prostoru Rubešova 21

Rekonstrukce městského nebytového prostoru v Rubešově ulici č. 21, který využívá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Vzducholoď, jež je provozováno plzeňským Salesiánským střediskem mládeže.

26. ZŠ Plzeň - přístavba a nástavba školy

26. ZŠ Plzeň - přístavba a nástavba školy

Vybudování odborných učeben ZŠ ve vazbě na polytechnické, přírodovědné, IT a jazykové vzdělávání pro formální a neformální vzdělávání.

13. ZŠ Plzeň, přístavba a nástavba školy - realizace

13. ZŠ Plzeň, přístavba a nástavba školy - realizace

Navýšení kapacity učeben určených pro výuku odborných předmětů (polytechnika, přírodovědné předměty, cizí jazyky, digitální technologie) na území města Plzně s dopadem na plzeňskou metropolitní oblast.

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Projekt na podporu inovační infrastruktury.

MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ

MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ

Navýšení kapacity MŠ o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ na začátku každého školního roku minimálně na 80 %.

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Projekt na zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně.

Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Projekt na rozvoj dostupnosti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území města Plzně.

Cyklostezky Plzeň - etapa 2023

Cyklostezky Plzeň - etapa 2023

Výstavba dvou úseků cyklostezek o celkové délce 1,02 km.

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby z cílových skupin na území statutárního města Plzeň.

 ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

Projekt na podporu inovační infrastruktury.