Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni

 ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

ITI PMO – Technologický park DRONET – Plzeň Světovar

Projekt na podporu inovační infrastruktury.

Plzeň v pohybu

Plzeň v pohybu

Strategie udržitelné mobility PMO ITI. Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP. Přívětivý úřad - Zajištění získání zpětné vazby od klientů MMP a tvorba komunikační strategie ÚSA.

Parkoviště P+R, náměstí Emila Škody

Parkoviště P+R, náměstí Emila Škody

Vytvoření nového parkoviště v režimu P+R vč. vegetačních úprav, úprav veřejného osvětlení, instalace kamerového systému a doplnění dešťové kanalizace.

Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Výstavba cyklostezek Křimice - Malesice a Bílá Hora - Zruč.

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň

Projekt na zkvalitnění sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na území města Plzně.

Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení

Projekt na rozvoj dostupnosti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území města Plzně.

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Projekt na podporu inovační infrastruktury.

Plzeň moderní a zodpovědná

Plzeň moderní a zodpovědná

Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP. Rozvoj EFQM. Personální strategie ÚSA. Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně.

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Strategie Smart City Plzeň. Koncepce veřejného osvětlení v Plzni. Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně. Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023. Bezpečná a vlídná Plzeň.