Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park Tech Tower

Projekt na podporu inovační infrastruktury.

Plzeň moderní a zodpovědná

Plzeň moderní a zodpovědná

Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP. Rozvoj EFQM. Personální strategie ÚSA. Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně.

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně

Strategie Smart City Plzeň. Koncepce veřejného osvětlení v Plzni. Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně. Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018-2023. Bezpečná a vlídná Plzeň.

Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Projekt zaměřený na vybudování parkoviště P+R.

Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Cyklostezky Plzeň - etapa 2022

Výstavba cyklostezek Křimice - Malesice a Bílá Hora - Zruč.

Interreg Europe EURE

Interreg Europe EURE

Projekt zaměřený na efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí.

Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Projekt na zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených.

Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Projekt na zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených.

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Nový sběrný dvůr v Plzni v ulici Na Bořích.

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Vybudování 8 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni.