Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Parkoviště P+R, Dobřanská-Kaplířova

Projekt zaměřený na vybudování parkoviště P+R.

Interreg Europe EURE

Interreg Europe EURE

Projekt zaměřený na efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí.

Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Už vím proč? - Setkávání v týdnu.

Projekt na zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených.

Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Už vím jak? - Výjezdní semináře.

Projekt na zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených.

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Výstavba sběrného dvora Na Bořích

Nový sběrný dvůr v Plzni v ulici Na Bořích.

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni

Vybudování 8 bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni.

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská

Vybudování bezpečného přestupního uzlu mezi veřejnou autobusovou a městskou hromadnou dopravou.

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať

Vybudování nové tramvajové tratě k Západočeské univerzitě.

7. ZŠ – nástavba budovy školy

7. ZŠ – nástavba budovy školy

Zlepšení úrovně výuky digitálních dovedností a přírodovědných předmětů.

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Vybudování cyklonapojení města Starý Plzenec a okolních sídel na město Plzeň.