Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně

Tento projekt se zabývá problematikou deficitu splaškové kanalizace a odstraněním nedostatků v zásobování pitnou vodou.